Chern│vetska-ribalskogo their sport gostinno farm invites is a possibility of fate have skazano zmagannyakh on sell fishing spots f│derom have tendem│, ui v│dbudetsya 2-3 traffic 2015 ?ieo on Dn│strovskomu vodoskhovisch│ in sec. Konovka.

Reestarts│ya to be conducted on forum│